Aktivity

 

VII. ročník Bzovských sklárskych dní

Plagát s programom
08. – 10. septembra 2017
PROGRAM:
08. 09. 2017 (Piatok)
 • Postupné vykúrenie sklárskej pece na taviacu teplotu 1240 °C.
 • Večer – zakladanie sklárskeho kmeňa a príprava skloviny
09. 09. 2017 (Sobota)
od 9:00 hod
 • „Sklárskym chodníkom“ – Turistický pochod okolím Dolnej Bzovej, mapa trasy 20 km
 • Každý účastník pochodu obdrží sklenný peniaz pre turistu, tzv. Wechsel
od 14:00 hod
 • Ľudová hudba Hájiček, Korytárky.
od 15:00 hod
 • Peter Dolinaj – ukážky tradičných techník tvarovania skla, výroba dobových nádob – pijačiek, s možnosťou vyskúšať si prácu so sklárskou píšťaľou.
od 19:00 hod
 • Posedenie pri Hupkovej sklárskej peci – Country kapela Prameň.
10. 09. 2017 (Nedeľa)
od 10:00 hod
 • Reminiscencie Zlatej Zuzany – sklári zo Zlatna, Katarínskej Huty, Poltára a Málinca pod vedením akad. sochára Drahomíra Prihela predvedú ukážky tvarovania skla do podoby  svetoznámych výrobkov.
od 14:00 hod
 • Záverečný kultúrny program:
  • Slovákovci z Detvianskej Huty
  • Hriňovské divadlo – obraz zo života sklárov na Dolnej Bzovej
  • HSS Haličan
  • Martin Kopor číta povesť o Bzovskom sitárovi
  • FS Detva
SPRIEVODNÉ PROGRAMY:
04. 09. 2017 – 08.09.2017 (Pondelok – Piatok)
 • Kameňosochárske a rezbárske sympózium – Pavol Štesko, Martin Jánoš (Banská Bystrica), Ladislav Staňo (Valaliky), Pavol Hajduk (Michalová)
  Marek Betka (Košice)
 • Dielňa u Samašov – každý deň do 16.00 hod.
09. 09. 2017 – 10.09.2017 (Sobota – Nedeľa)
 • Variácie skla z Novohradu a Podpoľania výstava z histórie sklárskej výroby v Novohrade a Podpoľaní
 • Premietanie lmovvíťazné lmy z festivalu Folklór a tradície & Poľana & Hriňová – krajina hodnôt
 • Tvorivé dielne pre deti
Hlavný partner podujatia:

 

Výrobná časť salajky a úprava okolia 06-07/ 2016:

Zastrešenie amfiteatra 08 / 2015:

Dostavba pece 08 / 2015:

Prestavba komína 08 / 2015:

Stavba prístrešku na pec 08 / 2012:


Stavba pece 06 – 07 / 2012: